Rapporteringwijze

We reiken vier keer per jaar een rapport uit. Er zitten telkens ongeveer 10 weken tussen. Meestal zijn de rapporten gekoppeld aan een oudergesprek. De rapporten worden een aantal dagen voor de ouderavond uitgedeeld zodat de ouder tijd heeft om het rapport te bekijken. Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van de leerlingen voor een bepaalde periode inzake :

  • de leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen : Nederlands, Wiskunde, Wetenschap en Techniek, Mens en Maatschappij, Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding, (Frans)
  • het welbevinden (hoe kinderen zich voelen)
  • de manier waarop men in groep omgaat (sociale vaardigheden)
  • gedrag en werkhouding en manier waarop het leren wordt aangepakt (leren leren)
  • de talenten en interesses

De ouder ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.

Voor lichamelijke opvoeding en de levensbeschouwelijke vakken is een apart doelenrapport ontwikkeld, gekoppeld aan een waardering. Ook aan de leergebied overschrijdende doelen wordt een waardering toegekend.

Voor onze leefschool wordt een woordenrapport gemaakt.