Inschrijving

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze echter maar op de instapdata in de school toegelaten. De instapdata zijn:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie,
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie,
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie,
 • op 1 februari of de eerst volgende schooldag (indien weekend),
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie,
 • de eerste schooldag na de paasvakantie,
 • de eerste schooldag na het verlengde weekend van de Hemelvaart.

Er is steeds een kijkdag voor zien voor onze nieuwste peuters.

Bij de inschrijving van een kind vragen wij:

 • het trouwboekje of een uittreksel uit de geboorteakte of
 • een kopie van de siskaart/ kidsID

Indien het kind reeds een lagere school bezocht:

 • het rapport van de vorige school;
 • het leerlingendossier van de vorige school (mits uw toestemming op te vragen door ons bij de vorige school).

Na het telefonisch maken van een afspraak staan wij altijd ter uwe beschikking.