Wat maakt onze school bijzonder?

Digitale school

In alle klassen zijn digiborden aanwezig en worden er door de kinderen heel wat ICT vaardigheden geoefend.

Techniek / first lego league

In alle klassen worden er een vijftal projecten per jaar uitgewerkt in samenwerking met onze Middenschool, onderleiding van Jorn Aegden, de techniekleerkracht.

De leerlingen van het zesde leerjaar doen mee aan first lego league en wonnen in 2015 de prijs voor het meest innovatieve project : deze groep ontwierp een boek waardoor blinden kunnen kleuren herkennen.Initiatie frans

Vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar worden er Franse intitiatielessen gegeven. We volgen hiervoor de handleiding van Van Inn Oh lala.

LO/zwemmen

Er is een gediplomeerde leerkracht Lo in onze school. Jurgen Vanholen en Daisy Grabriëls nemen deze lessen voor hun rekening.

Vanaf de derde kleuterklas starten we al met watergewenning. In het eerste en tweede leerjaar zorgt een intensieve zwemtraining dat de leerlingen leren zwemmen. In het zesde leerjaar zijn er een zestal onderhoudsbeurten voorzien, die zorgen dat de leerlingen de eindtermen voor zwemmen behalen.

Leerlingenraad

De kinderen krijgen bij ons inspraak. Ellen Ceulemans en Evelyn Wouters zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen. Er ontstaan elk schooljaar tal van activiteiten die door de deelnemende leerlingen wordt georganiseerd, zij krijgen inspraak in ons pestbeleid, het reorganiseren van de speelplaats, het aanleggen van groentetuintjes , zorgen voor de veiligheid aan de Leopoldlaan,…..

Schaken

Bart Den Hond en Karolien Willems zorgen dat onze schaaktalenten drie middagpauzes per week hun talent kunnen oefenen. We doen jaarlijks mee aan minstens één schaaktoernooi.

Openklasdagen tijdens de schooluren.

Tot twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om in de klassen de lessen te komen volgen of naar de resultaten van een thema- of projectweek te komen kijken.