Het CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! … werkt samen met jouw school. Het adres van ons CLB:

CLB Limburg Noord - Adite
Sint Margrietstraat 13
3582 Beringen
Algemeen telefoonnummer: 011 45 62 70

Directeur
Naam directeur: mevr. Ann Dylst
E-Mail : clb.limburg.noord-adite@g-o.be

Onze school wordt begeleid vanuit de hoofdzetel /vestigingsplaats

Indien vestigingsplaats
De teamleden die jouw school bedienen zijn de volgende:

Hanne Huybrechts

Jo Bas

Lize Westhof Maatschappelijk werkster

Verpleegster

PDC 011456276

011456270

011456270 hanne@clblimburgnoordadite.be

jo.bas@g-o.be